Bergen guttekor blir en del av Edvard Grieg Kor sin korstruktur

Ny satsing

Edvard Grieg Kor innleder en ny tung satsing på barn og unge i 2019. Kr 400.000 blir satt av til drift av barnekor, utvikling av langsiktighet i samarbeidet mellom korene og etablering av en integrert administrasjon. Edvard Grieg Kor vil nå tilby en helhetlig musikkopplæring fra 6-18 år, som i tillegg til korsang og konsertfremførelser på høyt nivå vil innbefatte lørdagsskoler med stemmetrening og musikkteoretisk opplæring. EGK ansetter fire dirigenter samt pianist til å jobbe med barnekorene, Irene Winter blir prosjektleder for barn og unge og Håkon Matti Skrede er kunstnerisk leder for programmet.

IMG_20190118_203550_edit (1)

Katrin Heyland (dirigent aspirantkor jenter) Irene Winter (prosjektleder barn og unge), Håkon Matti Skrede (kunstnerisk leder og dirigent guttekorene), Sapfo Stavrides (dirigent jentekor), Hild Una Stefansson (assistent jenteaspiranter).

Edvard Grieg kors arbeid har de senere år bidratt til en markant heving av kvaliteten på kormiljøet i Bergen. Dette viser seg i form av formidable korprestasjoner i produksjoner med Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera hvor EGK inngår, men også i form av en generell heving av amatør-kormiljøet i hele regionen. Den nye satsingen vil ytterligere styrke vokalmusikken i regionen og bidra til å rekruttere erfarne sangere, lærere og instruktører for de neste generasjoner.

“Vi I EGK har I mange år ønsker å investere tyngre i barnekorene. De har vært et sentralt element I vår overordnede strategi for korutvikling i regionen. Etter at bevilgningene fra Kulturdepartementet og Bergen Kommune økte i 2019, ønsker vi å styrke ressursene for opplæring og utvikling av jente- og guttekorene. Vi er glad for å annonsere at kr 400.000 settes av til drift av de fire barnekorene, og ytterlige 400.000 for drift av Edvard Grieg ungdomskor. Dette representerer 40% av det totale budsjettet for egenproduksjon, og viser at vi tar arbeidet med å utvikle fremtidens sangere og regionens sangmiljø på største alvor» 

Simon Kirkbride, daglig leder, Edvard Grieg Kor AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *