Aspirantkoret

Aspirantkoret består av ca 10 gutter i 2.-6. klasse. Aspirantkoret er åpent for alle, og det er ikke nødvendig å ha noen sangerfaring for å være med.

Aspirantkorets formål er å skape interesse for å synge og å utvikle stemmen.

Aspirantkoret øver hver torsdag klokken 14:15-15:30 på Steinerskolen på Paradis.